استاد کلاس ولایت فقیه: حجه الاسلام قادری - طلبۀ سطح2 مدرسۀ نورالرضا(ع) مشهد مقدس

روح الله قادری


استاد کلاس جریانشناسی سیاسی: حجه الاسلام سروش-دانشجوی دکترای رشتۀ علوم سیاسی

حجه الاسلام سروش


برای اطلاع بیشتر از این طرح رجوع کنید به صفحه طرح مطالعاتی شهید نظم بجنوردی