تکالیف

 

تا پایان صفحه 5 جزوه + ارائه حداقل یک نظر و تحلیل در خصوص یکی از وقایع تسخیر لانه جاسوسی، استعفای دولت موقت، عزل بنی صدر

جلسه اول


برادران و خواهران تا ساعت 24 روز یکشنبه ضمن مطالعه جزوه حداقل تا صفحه 5، حداقل یک  تحلیل مستند در خصوص یکی از وقایع تسخیر لانه جاسوسی، استعفای دولت موقت، عزل بنی صدر در قالب نظر ذیل همین پست قرار دهید تا در جلسه اول بتوانیم به تحلیل این بازه بپردازیم

برادران و خواهران باتوجه به اینکه درس جریان شناسی یک درس تحلیلی است، لذا حتما ابتدا باید قسمت مربوطه جزوه را مطالعه فرمایید و تکالیف مخصوص هر جلسه را انجام دهید، تا در ادامه بتوانیم به نکات تحلیلی بپردازیم.
موفق باشید
سروش