حتما مطالعه فرمایید و در تحلیل های بعدی لحاظ فرمایید

چند نکته روشی:

در درس جریان شناسی، دانشجو باید قدرت تحلیل گری نیز داشته باشد، تا بتواند با هر واقعه و جریانی که مواجه می شود طبق اصول تحلیل نماید و سپس بتواند جریانهای مختلف را در کنار هم مطالعه و تحلیل کند.

تحلیل سیاسی خود تخصصی است که در واقع مقدمه و پیش نیاز درس جریان شناسی است و فقط در این مجال می توان به برخی شاخص های مهم آن اشاره نمود :

1.      کل نگری: باید هم زمان به همه ابعاد و وجوه مختلف یک مسئله یا جریان توجه نمود

2.      توجه به سطوح تحلیل (سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی) مثلا تسخیر لانه جاسوسی یک سطح تحلیل ملی دارد، یک سطح تحلیل منطقه ای می تواند داشته باشد و یک تحلیل بین المللی

3.      نگرش تاریخی: جریانات را باید در تداوم جریانات سابق و لاحق تحلیل نمود، مثلا نسبت جریان بنی صدر با دولت موقت و جبهه ملی اگر توجه نشود تحلیل ناقص است.

4.      اصلی و فرعی کردن مسائل: توجه به اینکه کدام مسائل اصلی هستند و کدام فرعی بسیار مهم است، و اینگونه نباشد که آنقدر به مسائل فرعی و حاشیه ای پرداخته شود که موضوع اصلی فراموش شود.

5.      شناخت نقشه دشمن: در تحلیل جریانات خصوصا ناظر بر انقلاب اسلامی یکی از شاخص هایی که همواره باید توجه داشت، نقشه دشمن است چرا که دشمنی دشمن در قبال انقلاب اسلامی و جریانات مدافع آن و استفاده دشمن از جریانات مخالف و رقیب امر مستمری است.

6.      عدم پیشداوری: در تحلیل جریانات حتما باید تقوی را رعایت نمود و بدون پیشداوری و نه بر اساس شنیده ها که بر اساس مستندات داوری نمود

 در خصوص اصول و روشهای تحلیل جریانات خوب است کتاب «روش تحلیل سیاسی» مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره مهارتها و فنون تحلیل سیاسی، را مطالعه کنید.

در تحلیل خواهران و برادران در جلسه اول عمدتا مسائل فوق رعایت نشده و اکثرا به برخی رویدادهای تاریخی اشاره نموده اند که لازم است در تحلیل های بعدی توجه بیشتری به نکات تحلیلی داشته باشند بجای ذکر صرف وقایع.