ضمن تشکر از تمامی برادران و خواهرانی که تا کنون تصاویر خود را برای ما ارسال کرده اند از تمامی علاقه مندان به شرکت در مسابقه عکاسی راهیان نور درخواست می شود تا هرچه سریع تر نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.

تعدادی از تصاویر ارسالی توسط برادران و خواهران در ادامه ی مطلب آمده است ...