از تمامی براردان و خواهران حاضر در اردوی راهیان نور سال 93 خواهشمندیم تا تمامی تصاویر خود را برای ایجاد یک مجموعه ی کامل از اردو برای ما ارسال کنند.


همچنین برادران و خواهران می توانند سه عدد از بهترین تصاویر گرفته شده خود را برای شرکت در مسابقه عکاسی راهیان نور سال 93 به صورت مجزا برای ما ارسال کنند.


مهلت ارسال آثار تنها تا 15 فروردین می باشد


پست الکترونیکی بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد

UBBASIJ@GMAIL.COM