مولا علی علیه‌السلام :

کسی که هنگام یاری رهبرش در خواب باشد، زیر لگد دشمن از خواب بیدار می شود.

(غررالحکم ص422)