جزوات طرح مطالعاتی "شهید نظم بجنوردی". منابع دیگر متعاقباً در همین وبلاگ معرفی خواهند شد.

7 کتاب درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه :

منابع ولایت فقیه

جزوه ی اصلی ولایت فقیه(کتاب"نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه"از علامه مصباح یزدی-آفلاین)

جزوه ی اصلی ولایت فقیه(کتاب"نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه"از علامه مصباح یزدی-آنلاین)

جزوه ی کمکی ولایت فقیه(کتاب"ولایت فقیه" حضرت امام خمینی (ره))

جزوه ی کمکی ولایت فقیه(کتاب"ولایت فقیه در حکومت اسلام"مرحوم علامه آیت‌الله حسینی طهرانی 4جلد)

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

دیگر منابع برای مراجعه و مطالعه :

ü      حکومت اسلامی ؛ حجت‌الاسلام احمد واعظی

ü      کارگاه نگرشی دیگر به ولایت فقیه ؛ موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور

ü      ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ؛ آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

ü      ولایت فقیه، مبانی، ادلّه و اختیارات ؛ آیت الله مهدی هادوی تهرانی


***********************************************************************


جزوات جریان شناسی

جزوه ی اصلی جریان شناسی(دکتر شکوهی)

جزوه ی کمکی جریان شناسی(مجموعه ویژه نامه های"رمز عبور".Fetyan.net)

رمز عبور1

رمز عبور2

رمز عبور3

رمز عبور4(بررسی سیاسیت خارجی جمهوری اسلامی ایران)

رمز عبور5(بررسی اقتصاد سیاسی ایران)

جزوه کمکی جریان شناسی(بازشناسی"مبانی فکری انجمن حجتیه"از مرتضی فیروزآبادی)