به تمامی دوستان شرکت کننده در طرح به ویژه اعضای بسیج دانشجویی

"اکیداً توصیه می شود"

کلیپ صوتی زیر ازحاج حسین یکتا را حتماً مورد توجه خاص قرار دهند و در صورت استفاده، مجدداً توجه لازم رامبذول فرمایند.

باتشکر

دانلود کلیپ صوتی