جلسه نه

 ص 105 تا ص 120 | مرجعیت و ولایت فقیه
پنج شنبه 93/4/26 - ساعت 22:15 إلی 23:30

امیدوارم طاعات و عبادات شما در این شب و روزهای شریف مقبول درگاه خداوند متعال باشد.

التماس دعا