جلسه شش

ص66 تا ص 79 | تا ابتدای "اثبات ولایت فقیه"
پنج شنبه 93/4/17 - ساعت 22:15 إلی 23:30

برادران و خواهران محترم! 1- نقدها، سؤالات و نکات خود و 2- برداشت شما از مطالب و خلاصۀ بحث این جلسه را لطفاً تا قبل کلاس یا در نیم ساعت ابتدای کلاس، در قسمت نظرات همین پست درج بفرمایید.