جلسه دوازده


ص 141 تا پایان کتاب


پنج شنبه 93/5/2 - ساعت 22:15 إلی 23:30


دوستان عزیز مجموعه‌ی سؤالات خود را ارسال فرمایند؛ متشکرم.