جلسه نهم

مطالعه جزوه تا صفحه 87 + مطالعه نامه شهید آوینی به وزیر ارشاد وقت (سیدمحمد خاتمی) + سیاستهای فرهنگی دولت آقای هاشمی رفسنجانی را تبیین و نقد نمایید.نامه ی شهید آوینی به سید محمد خاتمی