مطالعه جزوه جریان شناسی تا صفحه 48 + مطالعه رنجنامه حاج سید احمد خمینی

جلسه ششم


دانلود پی‌دی‌اف رنجنامه :