تذکر

قابل توجه شرکت کنندگان محترم طرح :

رویه ی در نظر گرفته شده در تمامی کلاس ها مطالعه ی قسمت های انتخاب شده از منابع و سپس ارائه ی خلاصه و چکیده ی آن مبحث توسط شرکت کنندگان می باشد. لذا از خواهران و برادران دوستانه، محترمانه و عاجزانه درخواست می شود تا برای برگزاری هرچه بهتر و مفید تر طرح، شرکت مستمر و فعال در کلاس ها را جدی بگیرند.

با تشکر

بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد