از خواهران و برادران درخواست می شود تا علاوه بر مطالعه ی جزوات، نسبت به انجام فعالیت ها و شرکت فعال در کلاس های طرح اهتمام ویژه ورزند.

باتشکر